Περιστατικό 1α

Χειρουργός Ουρολόγος Θεσσαλονίκη

Κάταγμα Πέους Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρέας Μαυρίδης Θεσσαλονίκη