Περιστατικό 1β

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρέας Μαυρίδης

Θεραπεία Κατάγματος Πέους