Περιστατικό 2β

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρεα Μαυρίδης Θεσσαλονίκη

Θεραπεία Κατάγματος Πέους