Λίθοι ουροδόχου κύστεως που αφαιρέθηκαν με ανοιχτή επέμβαση