Αρ. ουρητηρικό στόμιο που έχει καθετηριασθεί από το οδηγό σύρμα

Αρ ουρητηρικό στόμιο που έχει καθετηριασθεί από το οδηγό σύρμα