Το οδηγό σύρμα με παρακολούθηση μέσω ακτινοσκόπησης έχει οδηγηθεί μέχρι την πύελο του νεφρού

Το οδηγό σύρμα με παρακολούθηση μέσω ακτινοσκόπησης έχει οδηγηθεί μέχρι την πύελο του νεφρού