Τοποθέτηση του Pig Tail μέσω του οδηγού σύρματος έτοιμο να περάσει από το ουρητηρικό στόμιο

Τοποθέτηση του Pig Tail μέσω του οδηγού σύρματος έτοιμο να περάσει από το ουρητηρικό στόμιο