Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο προώθηση του Pig Tail μέχρι το νεφρό.

Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο προώθηση του Pig Tail μέχρι το νεφρό.