ΥΔΡΟΚΗΛΗ

 Τι είναι η Υδροκήλη ? 

Υδροκήλη Θεσσαλονίκη
Υδροκήλη 1


Η Υδροκήλη είναι μια πάθηση που αφορά το όσχεο , τον δερμάτινο σάκο  που περιέχει τους όρχεις σε δύο ξεχωριστά διαμερίσματα , τα ημιόσχεα  . Με τον όρο Υδροκήλη εννοούμε μια ανώδυνη, συνήθως, διόγκωση του ενός ημιοσχέου. Διόγκωση που οφείλεται σε μικρή η μεγάλη ποσότητα υγρού . Είναι αρκετά σπάνιο να αφορά και τα δύο ημιόσχεα .(Βλ. εικόνα Υδροκήλη 1)
υδροκήλη θεσσαλονίκη
Σχεδιάγραμμα 2 Υδροκήλη

 Σε κανονικές συνθήκες ο όρχις περιβάλλεται από μία μικρή ποσότητα υγρού που έχει τον σκοπό να μειώνει τις τριβές ανάμεσα στον όρχι και στα περιβλήματά του (σχεδιάγραμμα 2 Υδροκήλη).

Ο όρχις λίγες μέρες πριν την γέννηση κατέρχεται από την κοιλιά, από την  περιτοναϊκή κοιλότητα, μέσω της βουβωνικής χώρας στο όσχεο . Ο όρχις κατερχόμενος παρασύρει μαζί του και ελεύθερο υγρό από την περιτοναϊκή κοιλότητα . Οι δύο κοιλότητες, περιτόναιο και όσχεο, επικοινωνούν μέσω του ελυτροπεριτοναικού πόρου . Μόλις ο όρχις βρεθεί στην φυσική του θέση , το όσχεο , η επικοινωνία του με την περιτοναϊκή χώρα μέσω του ελυτροπεριτοναικού πόρου κλείνει μέσα σε 1 έτος.    

Το υγρό που έχει παρασυρθεί μέσα στο ημιόσχεο με την κάθοδο του όρχι και έχει εγκλωβισθεί , γιατί πίσω του ο ελυτροπεριτοναικός πόρος έχει κλείσει , απορροφάται , και μένει μόνο μια μικρή – απαραίτητη ποσότητα που χρειάζεται στον όρχι για να βρίσκεται σε ένα φιλικό περιβάλλον και να αποφεύγει τις τριβές έτσι ώστε να δρά προφυλακτικά στις απότομες και βίαιες κινήσεις ή χτυπήματα . Συνήθως στα αγοράκια , νεογνά , αυτό συμβαίνει κατά το 1ο έτος της ζωής τους  .

Πότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε και να απευθυνθούμε στον ειδικό;

Εάν η υδροκήλη επιμένει και δεν απορροφάται μετά το 1ο έτος του νεογνού   τότε πρόκειται για μια επικοινωνούσα υδροκήλη που χρήζει αποκατάστασης με χειρουργείο (Βλ. Σχεδιάγραμμα 1 Υδροκήλη). Στον ενήλικα η υδροκήλη εμφανίζεται λόγω φλεγμονής του όρχεως , βλέπε επιδιδυμίτιδα ή ορχίτιδα , λόγω κάκωσης του οσχέου ή τραυματισμού του εξαιτίας πτώσης , τροχαίου ατυχήματος ή χτυπήματος γενικότερα . Κάποιες φορές μπορεί να εμφανισθεί και λόγω κακοήθειας του όρχεως ή ακόμη και μετά από χειρουργείο για κιρσοκήλη σαν επιπλοκή του χειρουργείου.(Βλ. εικόνα Υδροκήλη 2)


Υδροκήλη Θεσσαλονίκη
Σχεδιάγραμμα 1 Υδροκήλη
Υροκήλη Θεσσαλονίκη 2
Υδροκήλη 2

  


Πως γίνεται η διάγνωση?

Η αυτοεξέταση της περιοχής θα αποκαλύψει μια ανώδυνη διόγκωση , μικρού ή μεγάλου βαθμού . Ο ασθενής μπορεί για πολύ καιρό να έχει μια ήπια διόγκωση του ενός εκ των δύο ημιοσχέων χωρίς να ανησυχεί . Εξαιτίας της δράσης κάποιου από τους παραπάνω παράγοντες η υδροκήλη μπορεί να αυξηθεί απότομα και εντυπωσιακά .     

Κάποιος μπορεί με ένα φακό σε σκοτεινό σχετικά περιβάλλον να διαπιστώσει την παρουσία του υγρού φεγγίζοντας το δέρμα του οσχέου . Η διάγνωση μπορεί να γίνει εύκολα σε οποιοδήποτε ουρολογικό ιατρείο με την χρήση υπερήχων . Το υπερηχογράφημα και το τρίπλεξ(να ξαναμπουν υδροκυλη 1&2)του οσχέου είναι η διαγνωστικές εξετάσεις που μπορούν να διαγνώσουν την παρουσα του υγρού γύρω από τον όρχι ή και να αποκαλύψουν ακόμη και άλλες καταστάσεις όπως : επιδιδυμίτιδα ( φλεγμονή της επιδιδυμίδας ) , ορχίτιδα ( φλεγμονή του όρχεως ) , κάκωση του όρχεως ( λόγω τραυματισμού ) ή μια κακοήθεια στον όρχι . 

 Χειρουργική αποκατάσταση

   Αφού ο ασθενής έχει προετοιμασθεί καταλλήλως και έχει γίνει ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να γίνει η επέμβαση στο όσχεο με ραχιαία νάρκωση , από την μέση και κάτω , ή με γενική νάρκωση . Ο ουρολόγος στο χειρουργείο θα ανοίξει τον σάκο με το υγρό και αφού το παροχετεύσει θα συρράψει τα δύο πέταλα , αφαιρώντας το περιττό ύφασμα , πίσω από τον όρχι . Στην συνέχεια θα ξανατοποθετηθεί ο όρχις στο όσχεο και θα κλείσει κατά στρώματα αφού γίνει έλεγχος για αιμορραγία . Ο ασθενής θα φύγει την επομένη με συστάσεις για φαρμακευτική αγωγή και οδηγίες για την  περιποίηση του τραύματος .