Χειρουργικό τραπέζι με τα απαραίτητα Κυστεοσκόπιο και Pig Tail

Χειρουργικό τραπέζι με τα απαραίτητα Κυστεοσκόπιο και Pig Tail