Ακτινογραφία όπου φαίνεται ο λίθος λίγα εκατοστά πρίν την κύστη

Ακτινογραφία όπου φαίνεται ο λίθος λίγα εκατοστά πρίν την κύστη