Ακτινογραφία από ενδοφλέβια πυελογραφία όπου η σκιαγραφική ουσία δείχνει το νεφρό και τον ουρητήρα

Ακτινογραφία από ενδοφλέβια πυελογραφία όπου η σκιαγραφική ουσία δείχνει το νεφρό και τον ουρητήρα