Έλεγχος μετά την τοποθέτηση του Pig Tail στην ουροδοχο κύστη . .

Έλεγχος μετά την τοποθέτηση του Pig Tail στην ουροδοχο κύστη . .