ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ & ΑΥΧΕΝΕΚΤΟΜΗ 

30 Μαΐου, 2021


Ο αυχένας της ουροδόχου κύστης είναι το σημείο μετάβασης από την ουροδόχο κύστη προς την προστατική μοίρα της ουρήθρας, το αρχικό τμήμα της ουρήθρας που περιβάλλεται από τον προστάτη.

Η Υπερπλασία του αυχένα ή αλλιώς στένωση του κυστικού αυχένα είναι μια υπερπλασία – υπερτροφία των μυών του αυχένα που συγκλίνει και προκαλεί στένωση και απόφραξη στην έξοδο των ούρων από την ουροδόχο κύστη προς την ουρήθρα.

  • Τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής είναι καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, δυσουρία, δυσκολία δηλαδή στην έξοδο των ούρων, χαμηλή ροή και παρατεταμένη ούρηση.  
  • Οι αιτίες αυτής της κατάστασης μπορεί να είναι λόγω :
  1. νευρολογικών παθήσεων
  2. καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη
  3. προηγηθείσας επέμβασης είτε διουρηθρικής προστατεκτομής ή ριζικής προστατεκτομής

  • Η διάγνωση γίνεται πολύ εύκολα κάνοντας ένα συνδυασμό με υπέρηχο της ουροδόχου κύστης πριν την ούρηση, στην συνέχεια oυροροομετρία (ούρηση στο ουροροόμετρο) και αμέσως μετά ξανά υπέρηχο της ουροδόχου κύστης. Με την συνδυαστική αυτή εξέταση ξέρουμε την ποσότητα των ούρων που περιέχεται στην ουροδόχου κύστη και το υπόλοιπο των ούρων μετά την ούρηση. Με την ουροροομετρία καταδεικνύεται η καθυστέρηση στην έναρξη, η χαμηλή ροή και η παρατεταμένη ούρηση. Στην συνέχεια ακολουθεί Εύκαμπτη κυστεοσκόπηση για να γίνει ακριβής εκτίμηση της σύγκλισης της στένωσης του κυστικού αυχένα.
  • Η θεραπεία είναι επεμβατική και γίνεται δια μέσου της ουρήθρας αναίμακτα, με ραχιαία ή γενική αναισθησία και διαμέσου της ουρήθρας με νοσηλεία μίας ημέρας .        

     

Posted in Άρθρα by Ανδρέας Μαυρίδης